ŠKOLNÉ pro školní rok 2015-2016

VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO VÝBĚR ŠKOLNÉHO:

Stanovení výše školného v MŠ Oskava je podloženo vyhláškou č.14/2005Sb. o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č.43/2006Sb. a novelou zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ze dne 1.1. 2012.

VÝŠE ŠKOLNÉHO V MŠ OSKAVA PRO JEDNO DÍTĚ 200,-Kč měsíčně.

ŠKOLNÉ SE VYBÍRÁ KAŽDÝ MĚSÍC DO 15. Přesné datum je vždy zveřejněno na informační nástěnce v každém oddělení.

ŠKOLNÉ NEPLATÍ:

- děti, které dosáhnou v daném školním roce šesti let - předškolní děti

- zcela osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě a pobírá dávky pěstounské péče

- tuto skutečnost je nutno každý měsíc doložit kopií v MŠ

- o osvobození je třeba písemně požádat viz. tiskopis

ÚLEVY V PLATBĚ ŠKOLNÉHO NA POLOVINU - 100,- Kč

- dítě, které nedocházelo do MŠ ani jeden den v příslušném měsíci

- o snížení je třeba písemně požádat viz. tiskopis

- nepřítomnost je nutno omluvit potvrzením od lékaře, aby mohla být sleva přiznána

- o snížení je třeba písemně požádat viz. tiskopis

V PŘÍPADĚ PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU BUDE ŠKOLNÉ SNÍŽENO NA POLOVINU ( ze 200,-Kč na 100,-Kč )Vložte svůj text...