Ekoškolka Oskava

CO JE TO EKOŠKOLKA?

Program Ekoškolka je mezinárodní vzdělávací program pro mateřské školy, jehož cílem je, aby děti za pomoci učitelů, rodičů a dalších dospělých snižovaly ekologický dopad mateřské školy a svého jednání a chování na životní prostředí, aby zlepšovaly prostředí v MŠ a jejím okolí.

Smysl Ekoškolky naplňuje motto: "Velké změny začínají od nejmenších." Děti se učí, jak mohou věci ovlivňovat, přebírají zodpovědnost za splnění konkrétních úkolů, spoluvytvářejí prostředí, ve kterém žijí. Nápodoba je pro děti přirozený způsob učení, proto jsou dospělí, jak zaměstnanci MŠ, tak i rodiče, pro ně vzorem a příkladem. V roce 2014 se naše mateřská škola zapojila do testování metodiky programu Ekoškolka. Program nás zaujal natolik, že jsme v březnu 2016 požádali o audit k udělení titulu Ekoškolka. 

Koordinátorem 

programu Ekoškolka v České republice je sdružení TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Informace o Ekoškolce naleznete na adrese 

https://eko-skolky.cz/cz

Členové ekotýmu MŠ Oskava 2015 - 2016

Zaměstnanci MŠ:

- Lenka Punčochářová, Martina Boráková, Miroslava Doleželová

Rodiče a děti: 

- Zuzana Facková, Jakub, Pavlína Repáňovi

- Ivana Táborská, Jakub Vojáček

- Andrea Bokůvková, Rozálie Hudáková 

- Lucie Navrátilová, Ondra Strapek

- Petra Valentová, Sofie Valentová

- Karla Měrková

Pomáhají nám:

- Tereza Doleželová, Filip Vojáček, Sára Valentová

Analýza

Více fotografií zde.