O nás

Naším společným cílem je vytvořit podnětné prostředí pro všestranný rozvoj každého dítěte. Vedeme děti k aktivnímu poznávání a objevování nového všemi poznávacími schopnostmi, k ohleduplnému chování k sobě navzájem, k okolí a k přírodě. Ve výchovně vzdělávací práci uplatňujeme tvořivý hravý přístup. Mateřská škola je zapojena do mezinárodního programu Ekoškolka.


Z historie školky

Mateřská škola byla otevřena 1.6.1981. Pracovaly zde tři třídy. Po zrušení jednoho oddělení byly v těchto prostorách umístěny jesle. Se zrušením jeslí se ruší také jídelna a strava se dováží ze sousední budovy školní jídelny. Uvolněné prostory po jeslích jsou využívány školní družinou. Od roku 1984 má MŠ
dvě třídy s kapacitou 60dětí. Zřizovatelem je obecní úřad Oskava. V roce 2002 vznikl právní subjekt ZŠ a MŠ Oskava, příspěvková organizace, jehož je MŠ součástí. Ve školním roce 2015 -2016 dochází do MŠ dětí 31.

S kým se setkáváme?

Vedoucí učitelka: Bc. Lenka Punčochářová

Učitelky: Alena Srovnalová

               Martina Boráková

Asistent pedagoga: Miroslava Doleželová

Školnice: Miroslava Doleželová

Pradlena: Ludmila Wezdenková

Obsluha plynových kotlů: Jan Kryl

Zájmové činnosti

Dětem nabízíme kroužek - Veselé pískání a florbal. Pravidelně se zapojujeme do výtvarných soutěží pořádaných Centrem ekologických aktivit Olomouckého kraje - Sluňákov, DDM Vila Doris Šumperk, Zábřežská Mateřinka.

Zdravotní program  

- stomatologické preventivní prohlídky 2x ročně - pravidelné čištění zoubků                                               - pitný režim 

- ranní cvičení, sportovní činnosti                 - vycházky do přírody, výlety                                             

- předplavecký výcvik         

- lyžařský kurz